Home
Noticies
Membres
 

 
 L’ACPEN es va constituir el 9 de juny de 2009  amb l’objectiu d’aglutinar els interesos dels diferents professionals de l’Esport a la Natura i poder desenvolupar els seguents fins:

1)       Representar i Defensar els interessos professionals dels associats davant de tots els estaments de la societat, especialment davant de l’administració.

a.       En la data de constitució de l’associació hi han dues normes que afecten directament al desenvolupament professional en l’àmbit dels esports a la natura que son:

   i.      Llei 3/2008, del 23 d’abril de l’exercici de les professions de l’esport

   ii.      Decret 56/2003, del 20 de febrer, regulador de les activitats físico-esportives en el medi natural.

b.       Una de les finalitats de l’associació es participar en el bon desenvolupament d’aquestes normatives a la realitat, o de qualsevol altre que pugui sortir en el futur i que afecti a l’àmbit d’actuació d’aquesta associació.

2)       Treballar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans

3)       Informar als associats de la legislació que afecti a la seva professió.

4)       Treballar pel bon desenvolupament professional dels seus associats.

5)       Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als associats.

6)         Organitzar activitats de formació i reciclatge pels associats

7)       Difondre el conèixement de la professió entre els ciutadans

 
     
Top